Klantenportfolio

De Subsidievakman heeft gewerkt/werkt onder andere voor:

waternet

Waternet

Subsidiecoördinator

2016-heden

Subsidiecoördinator voor Waternet, de uitvoeringsorganisatie van het drinkwaterbedrijf van de Gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

  • Ontwikkelen en uitvoeren subsidiebeleid voor de organisatie
  • Ondersteunen programma- en projectleiders bij het vormgeven en indienen van subsidieaanvragen
  • Signaleren subsidiekansen
  • Interne advisering ten aanzien van financiële en juridische regels met betrekking tot subsidies;
  • Contacten met subsidieverstrekkers
  • Monitoren en informeren bestuur inzake uitvoering subsidiebeleid
effost

Stichting Effost

Financieel beheer en adviseur

2015-heden

Het verzorgen van de gehele administratie inclusief diverse Europese projecten, financial control en het opstellen van de jaarrekening. Diverse advieswerkzaamheden in de uitvoering van de Europese projecten.

provincie-utrecht

Provincie Utrecht

Diverse opdrachten

2015-heden

Finance Manager Interreg Europe project SUPER en CEF-project Intercor voor projectpartner Provincie Utrecht. Diverse Interreg-projecten voor (voormalig) projectenbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie.

  • Coördineren en verzorgen financiële rapportages voor de subsidieverstrekker
  • Budgetbewaking, advies aan projectleider, controle op voldoen aan subsidievoorwaarden
  • Correspondentie met internationale partners en de subsidieverstrekker
alliantie-voeding

Alliantie Voeding in de Zorg

Financieel beheer

2015-heden

Het verzorgen van de gehele administratie inclusief diverse subsidieprojecten, financial control en het opstellen van de jaarrekening. Diverse advieswerkzaamheden in de ontwikkeling en uitvoering van subsidieprojecten.

city-zen

CityZen

Finance Manager, EU KP7 project CityZen

2016-heden

Ondersteuning van de organisatie/projectleider in alle financiële en procesmatige aspecten van de afhandeling van de voor het project toegekende Europese subsidie vanuit het programma CityZen (KP7) aan projectpartner Waternet.

WUR

WUR

Adviseur Subsidies & Contracten/projectcontroller

2014-2017 (diverse opdrachten)

Adviseur op het gebied van subsidies en contracten voor de onderzoekers en projectcontrollers van diverse onderdelen binnen de Wageningen Universiteit. Projectcontrol en het verzorgen van diverse rapportages op subsidieprogramma’s.