Klantenportfolio

De Subsidievakman heeft gewerkt/werkt onder andere voor:

ACSELL

Interreg Europe project ACSELL

Finance Manager

 

2019-heden

Financieel management Interreg Europe project ACSELL voor de coördinator University of Tübingen (Duitsland).

“ACSELL seeks to accelerate the uptake of innovation by demand-driven product and service development through a living lab approach. www.interregeurope.eu/acsell

Werkzaamheden

 • Coördineren en verzorgen financiële rapportages richting de subsidieverstrekker;
 • Budgetbewaking, advies aan de lead partner en overige partners, controle op juiste toepassing subsidievoorwaarden;
 • Correspondentie met internationale partners en de subsidieverstrekker.
WUR

Wageningen Universiteit

Adviseur Subsidies/projectcontroller

2014-heden (diverse opdrachten)

Adviseur op het gebied van subsidies en contracten voor de onderzoekers en projectcontrollers van diverse onderdelen binnen de Wageningen Universiteit. Projectcontrol en het verzorgen van diverse rapportages op subsidieprogramma’s.

logo-rn-l-gezondste-regio

Regio Noord-Limburg

Subsidieadviseur

2021-Heden

Subsidieadviseur voor de regio Noord-Limburg, penvoerder gemeente Venlo, voor de Investeringsagenda Regio Noord-Limburg

 • Vanuit het regiobureau, in samenwerking met de gemeenten en juristen, opstellen van een subsidieregeling Investeringsagenda Regio Noord-Limburg
 • Ontwikkelen en in uitvoering brengen van de investeringsagenda als subsidieprogramma;
 • Ondersteunen programma- en projectleiders bij het vormgeven en indienen van subsidieaanvragen;
 • Interne advisering ten aanzien van financiële en juridische regels met betrekking tot subsidies;
 • Monitoren en informeren bestuur inzake voortgang uitvoering subsidieprogramma.
effost

Stichting Effost

Financieel beheer en adviseur

2015-heden

Het verzorgen van de gehele administratie inclusief diverse Europese projecten, financial control en het opstellen van de jaarrekening. Diverse advieswerkzaamheden in de uitvoering van de Europese projecten.

DeSubsidievakman_logo-350px

Subsidieadviseur Waterschap

Subsidiecoördinator/Adviseur Subsidies

2018-heden

Voor diverse waterschappen heb ik tijdelijk de functie van medewerker of adviseur subsidies waargenomen, waaronder Waterschap Vechtstromen en Waterschap Aa en Maas. Door mijn uitgebreide kennis van subsidies in het algemeen en mijn opgebouwde  kennis en ervaring van subsidies binnen de waterschappen in het bijzonder kan ik snel en effectief extra benodigde capaciteit invullen.

Werkzaamheden:

 • Ondersteunen programma- en projectleiders bij het vormgeven en indienen van subsidieaanvragen;
 • Opstellen financiële tussen- en eindrapportages;
 • Signaleren subsidiekansen;
 • Interne advisering ten aanzien van financiële en juridische regels met betrekking tot subsidies;
 • Contacten met subsidieverstrekkers;
 • Monitoren en informeren bestuur inzake uitvoering subsidiebeleid.
provincie-utrecht

Provincie Utrecht

Financieel Management EU projecten

2015-heden

Finance Manager Interreg Europe projecten SUPER en EBUSSED en CEF-project Intercor voor projectpartner Provincie Utrecht. Diverse Interreg-projecten voor (voormalig) projectenbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie.

 • Coördineren en verzorgen financiële rapportages voor de subsidieverstrekker
 • Budgetbewaking, advies aan projectleider, controle op voldoen aan subsidievoorwaarden
 • Correspondentie met internationale partners en de subsidieverstrekker

 

 

 

alliantie-voeding

Alliantie Voeding in de Zorg

Financieel beheer en adviseur

2015-heden

Het verzorgen van de gehele administratie inclusief diverse subsidieprojecten, financial control en het opstellen van de jaarrekening. Diverse advieswerkzaamheden in de ontwikkeling en uitvoering van subsidieprojecten.

wvv-logo-2x

Waterschap Vallei en Veluwe

Subsidiecoördinator/Adviseur Subsidies

2022-Heden

Voor Waterschap Vallei en Veluwe heb ik tezamen met de subsidiecoördinator en de jurist een nieuw beleid en een nieuwe verordening met bijbehorende nadere regels ten aanzien van de verstrekking van subsidies opgesteld.

Werkzaamheden:

 • Herziening bestaande Algemene Subsidieverordening;
 • Herziening bestaande subsidieregelingen op basis van de wensen en eisen van uit de betrokken afdelingen en beleidsstukken
 • Advisering over consequenties diverse beleidskeuzes ten aanzien van te verstrekken subsidies
 • Inrichten “backoffice” subsidieregelingen