Klantenportfolio

De Subsidievakman heeft gewerkt/werkt onder andere voor:

WN__Waternet-RGB_medium

Waternet

Subsidiecoördinator

2016-heden

Subsidiecoördinator voor Waternet, de uitvoeringsorganisatie van het drinkwaterbedrijf van de Gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

 • Ontwikkelen en uitvoeren subsidiebeleid voor de organisatie;
 • Ondersteunen programma- en projectleiders bij het vormgeven en indienen van subsidieaanvragen;
 • Signaleren subsidiekansen;
 • Interne advisering ten aanzien van financiële en juridische regels met betrekking tot subsidies;
 • Contacten met subsidieverstrekkers;
 • Monitoren en informeren bestuur inzake uitvoering subsidiebeleid.
effost

Stichting Effost

Financieel beheer en adviseur

2015-heden

Het verzorgen van de gehele administratie inclusief diverse Europese projecten, financial control en het opstellen van de jaarrekening. Diverse advieswerkzaamheden in de uitvoering van de Europese projecten.

DeSubsidievakman_logo-350px

Subsidieadviseur Waterschap

Subsidiecoördinator/Adviseur Subsidies

2018-heden

Voor diverse waterschappen heb ik tijdelijk de functie van medewerker of adviseur subsidies waargenomen, waaronder Waterschap Vechtstromen en Waterschap Aa en Maas. Door mijn uitgebreide kennis van subsidies in het algemeen en mijn opgebouwde  kennis en ervaring van subsidies binnen de waterschappen in het bijzonder kan ik snel en effectief extra benodigde capaciteit invullen.

Werkzaamheden:

 • Ondersteunen programma- en projectleiders bij het vormgeven en indienen van subsidieaanvragen;
 • Opstellen financiële tussen- en eindrapportages;
 • Signaleren subsidiekansen;
 • Interne advisering ten aanzien van financiële en juridische regels met betrekking tot subsidies;
 • Contacten met subsidieverstrekkers;
 • Monitoren en informeren bestuur inzake uitvoering subsidiebeleid.
provincie-utrecht

Provincie Utrecht

Financieel Management EU projecten

2015-heden

Finance Manager Interreg Europe projecten SUPER en EBUSSED en CEF-project Intercor voor projectpartner Provincie Utrecht. Diverse Interreg-projecten voor (voormalig) projectenbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie.

 • Coördineren en verzorgen financiële rapportages voor de subsidieverstrekker
 • Budgetbewaking, advies aan projectleider, controle op voldoen aan subsidievoorwaarden
 • Correspondentie met internationale partners en de subsidieverstrekker

 

 

 

alliantie-voeding

Alliantie Voeding in de Zorg

Financieel beheer en adviseur

2015-heden

Het verzorgen van de gehele administratie inclusief diverse subsidieprojecten, financial control en het opstellen van de jaarrekening. Diverse advieswerkzaamheden in de ontwikkeling en uitvoering van subsidieprojecten.

HHD

Hoogheemraadschap Delfland

Subsidiecoördinator/Adviseur Subsidies

2018-heden

Voor Hoogheemraadschap Delfland heb ik tezamen met de interne afdeling Financiën een nieuw beleid ten aanzien van de verwerving en het beheer van subsidies opgesteld. Op basis van dit document is besloten (opnieuw) een subsidie coördinator aan te stellen, die toeziet op de optimale benutting van subsidiekansen en een optimaal beheer van lopende subsidieprojecten. Tijdens deze fase heb ik tevens gefunctioneerd als subsidie coördinator a.i. Momenteel ben ik als adviseur voor de nieuw aangestelde subsidie coördinator betrokken.

Werkzaamheden:

 • Ontwikkelen en uitvoeren subsidiebeleid voor de organisatie;
 • Ondersteunen programma- en projectleiders en de nieuwe subsidie coördinator bij het vormgeven en indienen van subsidieaanvragen;
 • Signaleren subsidiekansen;
 • Interne advisering ten aanzien van financiële en juridische regels met betrekking tot subsidies;
 • Contacten met subsidieverstrekkers;
 • Monitoren en informeren bestuur inzake uitvoering subsidiebeleid.
ACSELL

Interreg Europe project ACSELL

Finance Manager

2019-heden

Financieel management Interreg Europe project ACSELL voor de coördinator University of Tübingen (Duitsland).

“ACSELL seeks to accelerate the uptake of innovation by demand-driven product and service development through a living lab approach. www.interregeurope.eu/acsell

Werkzaamheden

 • Coördineren en verzorgen financiële rapportages richting de subsidieverstrekker;
 • Budgetbewaking, advies aan de lead partner en overige partners, controle op juiste toepassing subsidievoorwaarden;
 • Correspondentie met internationale partners en de subsidieverstrekker.
WUR

Wageningen Universiteit

Adviseur Subsidies/projectcontroller

2014-2017 (diverse opdrachten)

Adviseur op het gebied van subsidies en contracten voor de onderzoekers en projectcontrollers van diverse onderdelen binnen de Wageningen Universiteit. Projectcontrol en het verzorgen van diverse rapportages op subsidieprogramma’s.