De Subsidievakman, voor deskundig beheer en soepel projectmanagement

Werkwijze

In zijn rol als subsidiecoördinator/-adviseur en/of financieel projectmanager is De Subsidievakman een betrouwbare vraagbaak, waarop u altijd kunt terugvallen. Hij signaleert tijdig mogelijke knelpunten. Hierdoor kunnen uw mensen zich met een gerust hart bezighouden met hun eigen werk. Projectmatig werken en een complexe situatie tot een goed einde brengen, dat is waar De Subsidievakman voldoening uit haalt. Hij kijkt daarbij naar uw belangen: een goede structuur en een kloppend verhaal neerzetten voor de subsidieaanvraag, met een goede begroting erbij in een soepel lopend, vaak internationaal samenwerkingsverband. Helder communiceren staat daarbij voorop. De Subsidievakman spreekt vloeiend Engels en goed Duits en Frans.

null

Uw subsidieproject net zo goed georganiseerd als een bijenvolk

De Subsidievakman houdt niet alleen van gedegen financieel beheer en projectmanagement, hij houdt ook bijen. Net zoals bijenvolken jaarrond vlijtig en georganiseerd bezig zijn om hun honingkamers vol te krijgen, is het uitkeren van de subsidie aan uw organisatie voor De Subsidievakman het doel, het eindpunt. Daar gaan zowel bij de bijen als bij De Subsidievakman een goede planning, deskundig beheer en soepel projectmanagement aan vooraf. Zo zijn er meer analogieën tussen de werkwijze van bijen en de werkwijze van De Subsidievakman.

desubsidievakman-logodetail
desubsidievakman-logodetail
null

Subsidiemanagement by target

Voor een leek kan de werkwijze van bijen als een chaos ogen, maar een bijenvolk werkt volgens het principe van ‘management by target’. Iedere bij heeft zijn eigen taak: nectar of stuifmeel halen, cellen van de honingraat poetsen of de bijenkast bewaken. En die taak voert hij vlijtig en zonder afleiding uit. De koningin stuurt aan zonder dwingend te zijn. Ook De Subsidievakman stuurt bij waar nodig, maar grijpt niet in het project in als dat niet hoeft.
Indien de omstandigheden dit vergen, is een bij zo flexibel dat hij een andere taak op zich neemt. Zo houden de bijen elkaar waarschijnlijk “in control” door een heldere taakverdeling en belegging van verantwoordelijkheden, in combinatie met flexibiliteit in de uitvoering van verschillende taken. Een bijenvolk moet dagelijks “investeringskeuzes” maken: investeren we in nieuwe bijen, stuifmeel halen, nectar halen… Het doel blijft duidelijk: zo sterk mogelijk de eindstreep halen; met een volle honingkamer en voldoende bijen de winter ingaan.

null

Maximaal resultaat voor uw subsidieproject

Zoals een bij geen individueel belang kent, maar altijd het belang van zijn volk dient, zo handelt De Subsidievakman in het belang van zijn klant.
Een advies van een bij, bijvoorbeeld waar veel nectar te vinden is, wordt direct gedeeld ten gunste van het bijenvolk. De overige bijen zullen dit advies in volledig vertrouwen overnemen. Het motto van De Subsidievakman is dan ook: handelen vanuit vertrouwen. Het resultaat van deze werkwijze, waarbij de bijen de toegewezen taak altijd juist en volledig uitvoeren, leidt tot bijzondere resultaten, zoals de perfect ontworpen bijenraat, met optimale stevigheid en gebruik van zo min mogelijk materiaal, die een maximale honingvoorraad (in uw geval subsidie) oplevert.
Ieder bijenjaar bestaat uit de uitvoering van hetzelfde project met hetzelfde doel, sterk verbonden aan de seizoenen in het jaar. Zo kent ook ieder subsidieproject in uw organisatie vaak dezelfde fases of levenscyclus. Hoewel de weg er naartoe ieder jaar kan verschillen; wordt het einddoel (de volle honingkamer of subsidie-uitkering) toch bijna altijd bereikt. Zoals de imker zijn bijen ondersteunt, zo kan De Subsidievakman u ondersteunen het einddoel zo soepel mogelijk en met maximaal resultaat te bereiken.

desubsidievakman-logodetail