De Subsidievakman houdt focus op het resultaat én de samenwerking

Horizon 2020

Horizon2020 is hét Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie in Europa. Horizon2020 is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7) en loopt van 2014 tot en met 2020. De totale omvang van het programma bedraagt ruim 70 miljard euro. Het programma biedt kansen voor iedere organisatie of ondernemer die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.

null

Meer informatie Horizon2020

Op het overzichtelijke en compacte informatieportaal www.horizon2020.info vindt u informatie over het omvangrijke subsidieprogramma Horizon 2020. In het menu vindt u alle benodigde informatie over de structuur van het programma en uitleg over het voorbereiden, aanvragen, beheren (projectmanagement) en afronden van een subsidietraject binnen Horizon 2020.

Financieel beheer van uw Horizon2020-project

De Subsidievakman kan als financieel beheerder van uw Horizon2020-subsidieproject fungeren.