De Subsidievakman houdt focus op het resultaat én de samenwerking

Life 2014-2020

LIFE 2014-2020 is de opvolger van Life+ en is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese milieu- en natuurbeleid.

Het programma LIFE 2014-2020 bestaat uit twee subprogramma’s:

1) Het subprogramma Milieu
2) Het subprogramma Klimaatactie

null

Life 2014-2020, subprogramma Milieu

Binnen dit onderdeel kan subsidie worden aangevraagd voor traditionele natuur- en biodiversiteitsprojecten, dat wil zeggen concrete beschermingsmaatregelen. Daarnaast richt dit subprogramma zich op projecten op het gebied van milieu en efficiënt hulpbronnengebruik en projecten op het gebied van milieubeleid, -bestuur en -informatie.

null

Life 2014-2020, subprogramma Klimaatactie

Binnen dit onderdeel zoekt de Europese Commissie projecten die zich richten op mitigatie van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering en klimaatgovernance en -informatie.

Binnen de doelstellingen van de subprogramma’s zijn meer specifieke prioriteiten en onderwerpen van beoogde projecten beschreven. De specifieke voorwaarden voor de structuur en omvang van beoogde projecten kan ook verschillen per subprogramma of prioriteit.

Voor de periode 2014-2017 is een meerjarig werkprogramma geschreven, waarin de specifieke voorwaarden voor projecten precies zijn geformuleerd. Vanuit dit meerjarige werkprogramma worden jaarlijkse calls opengesteld. Meer informatie is te vinden op de site van de EC.

Subsidieadviseur of financieel projectmanager voor uw LIFE-project

De aanvraagprocedure, het (financieel) beheer en projectmanagement van LIFE-projecten worden vaak als ingewikkeld, bureaucratisch en tijdrovend ervaren. De Subsidievakman kan als ervaren subsidieadviseur c.q. subsidiecoördinator deze werkzaamheden echter in belangrijke mate vereenvoudigen, structureren en toelichten. Ook kan De Subsidievakman als financieel projectmanager of financieel beheerder van uw Life-subsidieproject fungeren.