De Subsidievakman houdt focus op het resultaat én de samenwerking

Life 2020-2027

LIFE is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese milieu- en natuurbeleid.

LIFE subsidie is gericht op projecten die het Europese beleid op één van de volgende onderwerpen verder ontwikkelen of in de praktijk brengen:

  • Natuur en biodiversiteit
  • Circulaire economie en kwaliteit van leven
  • Klimaatmitigatie- en adaptatie
  • Hernieuwbare energie
null

Meerjarige werkprogramma's en jaarlijkse openstellingen

Voor de periode 2020-2027 is een meerjarig werkprogramma geschreven, waarin de specifieke voorwaarden voor projecten precies zijn geformuleerd. Vanuit dit meerjarige werkprogramma worden jaarlijkse calls opengesteld. Meer informatie is te vinden op de site van de EC.

Subsidieadviseur of financieel projectmanager voor uw LIFE-project

De aanvraagprocedure, het (financieel) beheer en projectmanagement van LIFE-projecten worden vaak als ingewikkeld, bureaucratisch en tijdrovend ervaren. De Subsidievakman kan als ervaren subsidieadviseur c.q. subsidiecoördinator deze werkzaamheden echter in belangrijke mate vereenvoudigen, structureren en toelichten. Ook kan De Subsidievakman als financieel projectmanager of financieel beheerder van uw Life-subsidieproject fungeren.