De Subsidievakman en ‘management by target’: bijsturen waar nodig, niet ingrijpen als dat niet hoeft

Financieel management subsidieprojecten

Vanaf het moment dat een subsidie als Interreg, Life, Horizon Europe of EFRO aan u is toegekend, kan De Subsidievakman u ondersteunen bij het financieel projectmanagement binnen uw organisatie.
Aan de uitvoering en verantwoording van een subsidieproject zijn veel specifieke voorwaarden verbonden die bij (semi-)overheidsinstellingen en non-profitorganisaties vaak niet bekend zijn. U werkt waarschijnlijk met jaarplannen en jaarbudgetten per afdeling, domein of kostenplaats. Maar bij een Europees subsidieproject dat loopt over meerdere jaren zijn er meestal verschillende afdelingen betrokken. Dat vergt een aparte projectadministratie. Indien er meerdere partners bij uw subsidieproject zijn betrokken en u de leadpartner bent, heeft u ook een subsidiecoördinator of financieel projectmanager nodig die de afstemming met de andere partners regelt. Goed financieel management is kortom onontbeerlijk bij subsidieprojecten. De Subsidievakman kan daar voor zorgen.

null

Administratie subsidieprojecten

Als het gaat om aanbestedingen of urenregistratie voor subsidieprojecten, gaan de voorwaarden van de EU verder dan bij u intern gebruikelijk is. Er zijn aanvullende handelingen nodig om tot een volledig projectdossier te komen. Daarnaast wijkt de rapportagecyclus naar de EU meestal af van uw interne rapportagecyclus. De rapportage moet in een speciaal format worden gegoten en op een bepaalde manier worden ingediend. De Subsidievakman weet van de hoed en de rand en zorgt ervoor dat uw subsidieproject netjes georganiseerd wordt en een in goede structuur terechtkomt.

desubsidievakman-logodetail
desubsidievakman-logodetail
null

Subsidiecoördinator voor internationale partners

Indien u de leadpartner van het subsidieproject bent, verzamelt De Subsidievakman bij de andere partners alle gegevens die nodig zijn om de rapportage in te dienen, zodat die gegevens in één rapportage naar de EU kunnen worden gestuurd. Tevens fungeert De Subsidievakman als subsidieadviseur voor de andere partners, waar nog aardig wat werk bij kan komen kijken. De Subsidievakman is thuis in de terminologie van subsidieprojecten en kan goed uit de voeten met eventuele cultuurverschillen tussen Europese subsidiepartners. Ook houdt De Subsidievakman rekening met verschillen in wetgeving en werkwijze van de diverse subsidiepartners.

null

Betrouwbare subsidieadviseur

De Subsidievakman is precies op de hoogte van alle regelgeving rond subsidies en zorgt ervoor dat uw subsidieproject conform de regels wordt doorlopen. Zo loopt u geen risico dat uw subsidieproject niet aan de voorwaarden voldoet en de subsidie aan het eind van de rit niet wordt uitgekeerd. Van het begin tot het eind van het subsidieproces heeft u een betrouwbare vraagbaak, waar u altijd op kunt terugvallen. De Subsidievakman staat u met een kritisch oog bij met raad en daad, durft te benoemen op welke punten u mogelijk risico loopt en houdt u bij de les. Zo hebt u geen omkijken meer naar het interne proces rond subsidies. Alles is gewaarborgd, een gerust gevoel.

desubsidievakman-logodetail