De Subsidievakman houdt focus op het resultaat én de samenwerking

EFRO

EFRO is een van de structuurfondsen en staat voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. In tegenstelling tot Interreg, dat formeel vanuit dezelfde middelen wordt gefinancierd, is EFRO niet gericht op internationale projecten en samenwerking (tussen regio’s), maar op projecten binnen bepaalde regio’s. Iedere regio binnen Europa heeft een eigen EFRO-programma.

 

Een regionaal EFRO-werkprogramma moet aansluiten bij de eigen regionale ‘Smart Specialization Strategy’. Dit is een beleidsdocument waarin keuzes worden gemaakt ten aanzien van de economische sectoren in de regio waarop het investeringsbeleid gericht zal zijn. Elk regionaal EFRO-werkprogramma heeft daarom eigen inhoudelijke doelstellingen en formele vereisten voor deelname. Het karakter en de structuur van de projecten kan daarom ook verschillen per regionaal programma. Ieder onderdeel en deelprogramma zijn echter wel opgesteld binnen de hoofddoelstellingen van de Europese Unie voor de komende programmaperiode, de zogenaamde Europa 2020-strategie.

 

De Europa 2020-strategie moet leiden tot:
• slimme groei door efficiënter te investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie;
• duurzame groei dankzij vastberaden stappen richting een CO2-arme economie;
• en inclusieve groei met nadruk op nieuwe banen en armoedebestrijding.

De strategie is gericht op vijf ambitieuze doelstellingen op het gebied van werk, innovatie, onderwijs, armoedebestrijding en klimaat/energie. (Bron: Europese Commissie)

 

In Nederland zijn er vier regio’s, die de volgende provincies omvatten:
Noord: Friesland, Groningen, Drenthe
West: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland
Oost: Gelderland en Overijssel
Zuid: Zeeland, Brabant en Limburg
Iedere regio heeft een eigen werkprogramma, maar ook een eigen organisatie die dit programma uitvoert. Meer informatie is te vinden via de links.

null

Type projecten

Het zwaartepunt van de projecten binnen de Nederlandse regio’s zal liggen bij innovatieprojecten voor het Nederlandse bedrijfsleven, waar mogelijk in samenwerking met overheid en kennisinstellingen.

Subsidieadviseur of financieel projectmanager voor uw EFRO-project

De aanvraagprocedure, het (financieel) beheer en projectmanagement van EFRO-projecten worden vaak als ingewikkeld, bureaucratisch en tijdrovend ervaren. De Subsidievakman kan als ervaren subsidieadviseur c.q. subsidiecoördinator deze werkzaamheden echter in belangrijke mate vereenvoudigen, structureren en toelichten. Ook kan De Subsidievakman als financieel projectmanager of financieel beheerder van uw Life-subsidieproject fungeren.